Na flobo.io uzyskasz więcej informacji o Krajowym Systemie Faktur.

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych miało pierwotnie funkcjonować już w październiku 2021 r., ale ostatecznie osobom prowadzącym działalność gospodarczą na udostępnienie Krajowego Systemu e-Faktur przyszło poczekać parę miesięcy dłużej. Projekt wystartował z początkiem 2022 r. Po rocznym okresie przejściowym, w którym używanie KSeF jest opcjonalne, zaczynając od roku 2023 stanie się to wymogiem dla wszystkich czynnych podatników VAT, jak i dla firm zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Faktury ustrukturyzowane – jednakowy format dokumentów

Faktura ustrukturyzowana to nic innego jak dokument elektroniczny, który posiada precyzyjnie określoną strukturę informacji zakodowanych z użyciem znaczników XML. Ten sposób kodowania zasadniczo mało co mówi osobie, która nie umie go odczytać, ale dla przystosowanej aplikacji do rozliczania oraz wystawiania faktur dokument tego rodzaju jest doskonale czytelny. Dzięki temu, iż faktury mają jednakowy format bez względu na to których programów księgowych użyją kontrahenci transakcji, informacje będące składnikami faktury ustrukturyzowanej będą odczytane identycznie. Jest to znacząca zmiana na lepsze przede wszystkim dla biur rachunkowych, które dotychczas na co dzień spotykały się z przypadkami błędnego przeniesienia w oprogramowaniu księgowym informacji z faktur przekazywanych przez klientów w postaci fotografii faktury papierowej bądź pliku PDF. Faktura ustrukturyzowana kategorycznie eliminuje ewentualność pomyłki przy wprowadzaniu danych z faktury przez człowieka, jak również niepoprawnego ich rozszyfrowania przez technologię optycznego rozpoznawania znaków.

Krajowy System Faktur – właściciele firm wiele na nim zyskują

Każdy przedsiębiorca z początkiem stycznia 2021 r. może wystawić oraz odebrać faktury ustrukturyzowane przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF przedsiębiorcy zyskują między innymi większe bezpieczeństwo rozliczeń, bowiem mają pewność, iż nie zgubią faktury (KSeF przetrzymuje informacje o dokumentach przez 10 lat), wcześniej otrzymają zwrot VAT i nie muszą wysyłać pliku JPK_FA. Z kolei Ministerstwo Finansów ma w ręku narzędzie, które umożliwia dokładniejsze uszczelnienie systemu podatkowego, a zatem lepiej zapobiega nieprawidłowościom w sferze podatku akcyzowego, dochodowego oraz od towarów i usług. Watro wspomnieć, że konieczność stosowania KSeF nie równa się zakazowi używania zewnętrznego oprogramowania księgowego, lecz musi ono zostać zintegrowane z Krajowym Systemem e-Faktur.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]