Dekarbonizacja przemysłu – jakie korzyści przyniesie?

Na skutek rozwoju przemysłu pojawił się gwałtowny wzrost popytu na energię niezbędną do zasilania procesów produkcyjnych. Ogromna konsumpcja energii, jak również świadomość jej marnotrawienia na licznych etapach produkcyjnych sprawia, że firmy szukają nowych rozwiązań, które nie tylko obniżą koszty działalności, ale też przyczynią się do zminimalizowania szkodliwego ich oddziaływania na środowisko. Metody dekarbonizacji przemysłu Dekarbonizacja […]