Poszerz swoją wiedzę o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru albo usług. W takim wypadku fiskus nie zważa na to czy opłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi dopiero po wpływie opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – strategia na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w przesłaniu należności nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz znajdują się w sytuacji, gdy muszą co jakiś czas upominać się od kontrahenta zapłaty za dostarczone towary bądź zrealizowane usługi. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się nagminnie, nawet znakomicie radząca sobie firma może utracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków na czas i finalnie dostać od fiskusa bardzo wysoką grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej wpłaty. Mając na względzie wskazany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać ewidentna większość rodzimych właścicieli firm, jednakże muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie umieszczenie na każdej wydanej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do skrupulatnego kontrolowania wpływu opłat

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest nierzadko odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Z reguły powodem tego jest po prostu problem z codziennym kontrolowaniem wpływających płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież permanentnego ich śledzenia, aby nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Natomiast już przy kilkudziesięciu dokumentach pilnowanie przelewów wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które zapewnia likwidację niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu oraz oszczędność czasu, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]