Więcej na temat automatycznej windykacji należności na flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Może być mnóstwo różnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami mają nie tylko właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, ale również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja polubowna – regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Wierzyciel starć się dojść swojej własności poprzez proces windykacji. Choć termin ten prawie każdemu źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w ramach którego rozpoczyna się względem dłużnika różne działania dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta droga dochodzenia należności będzie nieskuteczna, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset kontrahentów i co miesiąc wypisuje identyczną ilość paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie uiszczony we wskazanym czasie zdecydowanie wzrasta. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem faktur pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje również modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – poprawi terminowość spłat u swoich kontrahentów

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może dodać indywidualne harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do nieterminowych kontrahentów, definiując m.in. interwały między wiadomościami upominającymi. Informacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli upomnienia nie przyniosą skutków, dalszymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Na koniec, pod warunkiem, iż wypunktowane powyżej działania będą nieskuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na monitorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie bywa też przyczyną istotnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]