Chcesz użyć bezpłatny generator not księgowych? Wejdź na flobo.io/generator-not/.

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo wcześniej czy później zawsze mają do czynienia z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w przypadku pojawienia się opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie daje możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 100 lub 70 euro.

Kiedy według przepisów prawa można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 i 100 euro

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś jeśli wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co istotne, notę księgową można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu opóźnienia spłaty, co więcej bez konieczności uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Powinno się jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zburzy budowanych często przez długi okres czasu dobrych kontaktów partnerskich. W końcu przyczyną zwłoki w przelaniu należności może być niespodziewane przeoczenie bądź chwilowe kłopoty finansowe dłużnika, a nie jego zamierzony zabieg. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Generator not księgowych znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

Kiedy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za faktury.

Wierzycieli zapraszamy do skorzystania z generatora not księgowych, udostępnionego za darmo na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które wyposażone jest również w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]