Więcej informacji o tym, co to jest mass collect.

Mass collect jest usługą, która opiera się na identyfikacji płatności masowych. Przybliżamy pokrótce, jak funkcjonuje mass collect i w jaki sposób ułatwia życie małym i dużym przedsiębiorstwom.

Mass collect – korzyści z przydzielenia kontrahentom niepowtarzalnych numerów rachunków

Działanie usługi mass collect jest generalnie stosunkowo proste. Polega na przypisaniu każdemu klientowi własnego numeru rachunku, który jest jednocześnie jego ID. Takie rozwiązanie jest użyteczne wszędzie tam, gdzie w regularnych cyklach obsługiwana jest szeroka grupa kontrahentów, czyli na przykład na uczelniach wyższych, w firmach dostarczających usługi telekomunikacyjne, a także wszelkich działalnościach, gdzie wprowadzone jest płatności abonenckie (między innymi w obiektach sportowych). Opłaty przesyłane w usłudze mass collect trafiają na wskazany firmowy rachunek bankowy, jednak uprzednie przypisanie klientom unikalnych numerów rachunków umożliwia ich sprawniejszą identyfikację, niezależnie o tego, jaką metodę wybrali oni do realizacji przelewu (przelew z karty, przelew za pośrednictwem poczty lub tradycyjny przelew). Korzystanie z mass collect łączy się też z szybszym księgowaniem przelewów niż podczas księgowania manualnego, a jednocześnie wyeliminowaniem ewentualnych omyłek często wynikających w trakcie tej czynności.

Mass collect również dla przedsiębiorstw wystawiających około stu faktur

Choć usługa mass collect nie jest w tej chwili proponowana w większości banków (posiadają ją między innymi mBank i PM Bank) warto zastanowić się nad jej wdrożeniem w firmie, również takiej, która miesięcznie rozlicza mniej niż stu faktur. Wdrożenie mass collect niesie ze sobą bowiem kilka korzyści, takie jak oszczędność czasu pracowników działu księgowości, możliwość połączenia z systemem finansowo–księgowym (a tym samym kontrolowanie na bieżąco spływu należności) czy powiązanie z oprogramowaniem Finance Automation. Taką autorską aplikacją przeznaczoną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Umożliwia ona nie tylko powiązanie z usługą mass collect banku, ale posiada też opcję wysyłania notyfikacji o nadchodzących płatnościach i windykacji, co z czasem przekłada się na podniesienie terminowości u klientów otrzymujących faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]