Po więcej informacji o tłumaczenia rosyjski Kraków zajrzyj tu.

Ostatnie lata to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się też duża część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do podjęcia zatrudnienia czy też studiów w Polsce.

W jakich przypadkach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Ukrainy, Kazachstanu, Rosji bądź Białorusi. Należą do nich m.in. świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, a także dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Tym samym, aby wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]