cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków

Na skuter otwarcia się Polski na firmy z całego świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Codziennie tłumacze sporządzają tysiące zwykłych i specjalistycznych translacji na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Pomimo, że w sieci łatwo wyszukać darmowe platformy do translacji, długo jeszcze nie wyprą one z rynku profesjonalnych tłumaczy, bo skorzystanie z ich oferty jest nieraz niezbędne, przykładowo gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy orientacyjnie obliczyć koszt tłumaczenia. Od czego wobec tego zależy cena przekładu?

Okoliczności wpływające na finalną cenę tłumaczenia

Na to ile docelowo zapłacimy za tłumaczenie dokumentu wpływ mają następujące czynniki:
1. Kierunek przekładu. Translacja na język polski jest co do zasady o wiele tańsza niż tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego bądź na który potrzebujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków romańskich (hiszpański, włoski) albo germańskich (szwedzki, angielski) będzie na ogół tańszy niż tłumaczenie z mniej modnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego) lub słowiańskich (np. ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego).
3. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy szykować portfel na wyższe ceny.
4. Stopień trudności tłumaczenia albo poruszane w dokumencie zagadnienia. Translacja dokumentów handlowych, referatów medycznych czy prac dyplomowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej specjalizacji, ale też stosowną wiedzę, by właściwie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji niewybaczalnych błędów.

Czym odróżnia się tłumaczenie uwierzytelnione od przekładu prostego?

Warto zaakcentować, iż przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak akt ślubu czy świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym przypisuje mu oddzielny numer identyfikacyjny, a także zaznacza czy przekład wykonano z odpisu, oryginału bądź kopii. Tłumacze przysięgli często określają stały cennik za przekład popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w przypadku konieczności zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi wylicza się od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]