Sprawdź, gdzie zamówić kontenery na gruz.

Część śmieci nie powinno trafić do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane w trakcie różnych prac budowlanych i renowacji, a także odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednak wyniknąć komplikacje powiązane z przechowywaniem oraz przewozem odpadów. By się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przystosowane do przechowywania oraz transportu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które świetnie sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Ich załadunek ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla jakich przedsiębiorstw?

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze firmy. Wśród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Użyczają je one klientom, a po napełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich magazynowania bądź recyklingu.

Nasze dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]